วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

บริการของเรา

รายละเอียดและข้อมูลเบื้องต้น

ยินดีให้คำแนะนำ – ปรึกษาสำหรับบุคคลท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเรียน เรียนไม่จบ ต้องการ วุฒิการศึกษา ไปใช้แก้ปัญหาแต่งๆ ถ้าคุณ กำลังประสบกับ ปัญหาจำพวกนี้อยู่ และต้องการวุฒิการศึกษาแบบเร่งด่วน ภายใน 2-4 อาทิตย์ (แล้วแต่ความยากง่าย) เราช่วยคุณได้!!!

บริการ

- วุฒิการศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 จากโรงเรียนเอกชน (สามารถเลือกสายวิชาได้)
- วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี จากมหาลัยรัฐและเอกชน (สามารถเลือกคณะ วิชาเอก วิชาโทได้)
- วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาโท จากมหาลัยรัฐและเอกชน (มีเฉพาะ MBA)

วิธิการ ใช้บริการ

สอบถามและอัตราค่าบริการที่ transcript4fake@hotmail.com เราจะติดต่อกลับทาง e-mail ของท่านใน 24hr เมื่อตกลงกันได้ทั้ง 2 ฝ่ายก็เข้าสู่กระบวนการจัดทำ ดังมีวิธีต่อไปนี้

  1. รูป ถ่ายหน้าตรง ใส่เสื้อขาว ไม่ส่วมแว่น ผู้ชายตัดผมให้เรียบร้อย ผู้หญิงมัดและเกล้าผมให้เรียบร้อย จำนวน 1 รูป
  2. สำเนา วุฒิการศึกษาเดิม เช่น ต้องการทำ ป.ตรี ต้องมี วุฒิ 6 เดิมด้วยเพื่อใช้ในการอ้างอิง เป็นต้น
  3. สำเนา บ้าน/บัตรปร ะชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง ขีดคร่อมที่ตัวบัตรด้วย
  4. นำเอกสารทั้ง 3อย่าง ไป SCAN เพื่อเป็น File
  5. จัด ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ transcript4fake@hotmail.com

สอบถามปรึกษา แจ้งการใช้บริการได้ที่ e-mail ข้างล่างอันเดียวเท่านั้น

transcript4fake@hotmail.com

เว็บหลักของเรา www.transcript4fake.info

ให้เราเป็นอีกหนึ่งทางออกของท่านสิค่ะ